Krist Prabha, Geddalahalli, Kothanur P.O., Bangalore